Zapisz się już dziś!

Skorzystaj z formularza rejestracji:

Rodzaj

Nazwa firmy

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Adres

NIP

Zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podaje się do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych w Konkursach organizowanych w trakcie Giełdy jest Therm – Instal Bogdan Michoń, Paweł Zubiel sp.j. z siedzibą w Łodzi (92-236) przy al. Piłsudskiego 143.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursami, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Podanie przez Laureata Nagrody danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Brak danych osobowych skutkować będzie niezawarciem umowy, brakiem możliwości uczestnictwa w konkursach, brakiem możliwości otrzymania nagrody. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas konieczny prawnie.
4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, poprawiania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądanie ich usunięcia.
5. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Therm – Instal Bogdan Michoń Paweł Zubiel sp. j. w celach określonych w powyższej klauzuli.

Zapoznałem się z regulaminem...